Digitalni uput – profesionalni servis za lekare koji omogućava bržu i lakšu komunikaciju sa pacijentom i centrom za snimanje zuba. Samo unesite potrebne informacije – ime, prezime, vrstu snimanja i putem našeg sajta obezbedite tremin za vaše pacijente koji samo treba da naglase da dolaze po digitalnom uputu.

Podaci o pacijentu

Izaberite vrstu uputa

Podaci stomatologa

Ortopan:

Specijalni ortopantomogrami:

Tomografska analiza alveolarnog grebena:

Dentalni radiogrami:

Snimak izraditi:

Digitalni uput – profesionalni servis za lekare koji omogućava bržu i lakšu komunikaciju sa pacijentom i centrom za snimanje zuba. Samo unesite potrebne informacije – ime, prezime, vrstu snimanja i putem našeg sajta obezbedite tremin za vaše pacijente koji samo treba da naglase da dolaze po digitalnom uputu.

Podaci o pacijentu

Izaberite vrstu uputa

Podaci stomatologa

3DS:

3DM/L:

3DXL:

Napomena (dodatni zahtevi, planiranje implanta, ciljane regije...)